Napodobňovanie

Súťaž: 
Litter Less

Môže sa plastová kvetina rovnať realnej kvetine?? Napodobniť ju však nemôže

Meno autora/autorov: 
Štefan Jasečko
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves