Napospas okoloidúcim

Súťaž: 
Litter Less

V meste Nová Dubnica sa v roku 2015 začala komplexná rekonštrukcia teplovodných rozvodov. . Kvôli rekonštrukcii sa po celom meste vyhĺbili kilometre kanálov a počas celých prác bolo zasahované aj do koreňov stromov. Tie boli často poškodené ťažkými mechanizmami, niektoré boli doslova vytrhnuté zo zeme a pohodené pred oči verejnosti. 

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica