"Neobyčajná telefónna búdka"

Súťaž: 
Litter Less

... keď staré, zažltnuté knihy rozprávajú svoje príbehy mladej generácií... 

... aj vy sa môžete o tieto príbehy podeliť a zachrániť tak nejeden strom ...

Meno autora/autorov: 
Radovan Huba
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza
"Neobyčajná telefónna búdka"