O odpadkovom koši a kaške

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Barbora Tomanová, Izabela Žilková

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: