Obesenec

Súťaž: 
Litter Less

Fotografia znázorňuje siluetu človeka, ktorý visí akoby obesený na steble trávy. 
Príroda nám dáva jasne najavo, ako môžeme skončiť, ak si ju nebudeme vážiť. Nebude čo jesť ani piť. Pod vrstvou odpadkov prestanú rásť rastliny, nebude prebiehať fotosyntéza, živočíchy nebudú prijímať cukry, kyslík nebude vytváraný a všetko živé zomrie. 
To je posolstvo, ktoré nám chce príroda na fotke odovzdať.
Poučme sa.

Meno autora/autorov: 
Petra Pilná
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov