Odpad nad našimi hlavami

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Zakaždým počúvame zo všetkých strán, ako sa treba starať o prírodu, ale firmy nič nemusia rešpektovať, však načo...

Meno autora/autorov: 
Tomáš Otrubčák
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠP