Odpad náš každodenný

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Chceš sa zbaviť odpadu ? Počkaj na tmu a potom nájdi najbližšie vhodné miesto v obci, kde ho odhodíš. Veď čo na tom, že máme nádoby na triedený odpad po celej obci a zberný dvor na drobný domový odpad. Kto by tam chodil?! Tma ťa, človeče, neprezradí.
 

Meno autora/autorov: 
Katarína Matušíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča