Odpad nemal šancu

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Veríme, že v rieke budú plávať už len ryby a nie odpad.
 
 

Meno autora/autorov: 
Samuel Turiak
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča