Odpadky na správnom mieste

Čitajte tiež

Mnohí ľudia sa správajú k prírode nepekne a neúctivo. V areáli Zelenej vody pri Novom meste nad Váhom je na odpadky vyhradené miesto, ale aj napriek tomu si to mnohí nevšímajú. 

Nájdu sa však aj takí, ktorí si vážia Zem, životné prostredie a prírodu. Je ich stále málo, ale ich pomoc sa počí

Meno autora/autorov: 
Rebeka Krivá
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium. M. R. Štefánika, Nové mesto nad Váhom