Odpady ničia životné prstredie

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Prestať vyhadzovať odpady, a to hlavne v prírode, vedie k zlepšeniu životného prostredia.

Meno autora/autorov: 
Katarína Plaštiaková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď