Odpočíva v pokoji

Súťaž: 
Enviro

Takto symbolicky je uložený ešte aj s „krížikom“. Luženec – odpad z bývalej Niklovej huty v Seredi

 

Meno autora/autorov: 
Eva Mančíková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď