Odpočívadlo pre odpadky

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Sandra Šúkalová, Rebeka Fišerová

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Áno, aj takto to môže vyzerať na odpočívadlách, či v mestách alebo okolí. Mali by sme vyrábať primerane veľa vecí aby sa z nich potom nestávali takéto smetiská,ktoré sú za každým rohom.