Odraz prírody

Súťaž: 
Enviro

Niektoré firmy sa životnému prostrediu venujú málo. Je však dobré, že sa nájde stále viac a viac spoločností, ktoré sa snažia lepšie priblížiť k prírode a svojim zamestnancom to radi pripomínajú aj na zastávke.

Meno autora/autorov: 
Dávid Prekop
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica