Okrajové časti mesta

Súťaž: 
Litter Less

Každé mesto má svoje okrajové časti. V týchto miestach často nachádzame odpad v rôznych podobách. Väčšinou na týchto miestach odpad zostáva dlhší čas. To môže spôsobovať jeho rozšírenie do širšieho okolia.

Meno autora/autorov: 
Matej Mikloš
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín