Plastová svadba

Jarné rozkvitajúce puky stromu skrášlené závojom z plastového obalu. Naozaj je toto krása, ktorá nám vyhovuje? 

Meno autora/autorov

Petra Vraníková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nevyhadzujme odpad do prírody a nesnažme sa ju skrášľovať. Je nádherná taká, aká je.