Plastové žabky

Reportážny kontext/riešenie problému:

Začala sa jar a s ňou obdobie tiahnutia žiab. Brehy rieky Hornád v Spišskej Novej Vsi sú miestom, kadiaľ žabky zvyčajne migrujú. Zelených obojživelníkov tu však teraz nahradili zelené pet fľaše.

(Fotografia bola nasnímaná v Spišskej Novej Vsi, breh rieky Hornád)

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Znečistenie rieky odpadom ohrozuje vodných živočíchov a spôsobuje kontamináciu vody, čo následne vedie k zníženiu kvality života a zdravia a nerovnováhe v prírodnom ekosystéme.