Pokrivený pohľad

Súťaž: 
Enviro

V minulosti medzi mestami Nová Dubnica a Dubnica nad Váhom boli polia. Dnes sa však na tomto mieste vystavali veľké výrobné haly. Výstavba priemyselného parku bude v blízkej dobe pokračovať a obľúbená vychádzková trasa Novodubničanov už nebude ako predtým.   

Meno autora/autorov: 
Dávid Prekop
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica