Polnočná momentka

Súťaž: 
Enviro

Fotka bola vytvorená pri Slovnafte. Je svedectvom, že v Bratislave sa vypúšťajú škodlivé látky do ovzdušia, keď je tma.

Meno autora/autorov: 
Mária Špačková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
SOŠ Polygrafická, Račianska 190 Bratislava