Postriekaná

Vraj postreky neškodia. 

Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov