"Pramenito čistá a zdravá voda"

Toto predsa neurobil jeden človek!

Niekedy sa pozastavujem nad tým, aká môže byť ľudská hlúpoť veľká. Nerozmýšľajú nad tým, či zahodia odpad do koša, ale bezmyšlienkovito ho hodia na zem.

Navrhujem, aby sa rozdávali za takéto veci pokuty. Aby si ľudia uvedomili, aké zlé veci týmto robia nie len sebe, ale aj ostatným živočíchom okolo.

Fotené v Dubnickom lese.

Meno autora/autorov

Nicolas Kohút, Samuel Trojčák

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V pozadí môžete vidieť vodu, ktorá nie je úplne v najlepšiom stave, a to by som chcel zmeniť. Ľudia predsa nemôžu žiť v takomto prostredí.