Pre lásku nevideli svet okolo

Súťaž: 
Litter Less

Zaľúbení si nevšímajú nič okolo seba. Je im jedno, ako vyzerá ich okolie?

Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov