Priložme ruku k dielu

Súťaž: 
Litter Less

Nebuďme ľahostajní k nášmu životnému prostrediu. Začnime hneď! Zbieraním a separovaním odpadu urobíme naše okolie čistejším a krajším.

Meno autora/autorov: 
Patrícia Beličková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Mesto nad Váhom