Príroda všetko vidí

Súťaž: 
Litter Less

Oko prírody vidí aj to, čo je zdanlivo skryté.

Meno autora/autorov: 
Ema Ižvoltová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov