Recyklácia alebo boj o život

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Určitá skupina ľudí v dnešnej spoločnosti niekedy bojuje o svoj holý život. Nevedomosť o správnom rozložení peňazí počas mesiaca celé rodiny doháňa k vyberaniu kontajnerov. Ani si to neuvedomujú, že ide o určitý spôsob recyklovania odpadu, no zároveň je problém s tým, čo po ich "nákupoch" zostáva v okolí kontajnerov.

Meno autora/autorov: 
Ivan Dinga
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves