Slovenské more odpadkov

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Ľudia tvrdia že na Slovensku nemáme more. Ale máme... More odpadkov.

Meno autora/autorov: 
Emma Šašinková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom