Spútaný

Reportážny kontext/riešenie problému:

Vďaka modernej dobe máme veľa možností a výmožeností. No strácame triezvy úsudok. Prispôsobujeme sa, sme spútaní.

Meno autora/autorov

Jozef Močko

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: