Spútaný

Vďaka modernej dobe máme veľa možností a výmožeností. No strácame triezvy úsudok. Prispôsobujeme sa, sme spútaní.

Meno autora/autorov: 
Jozef Močko
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov