Stavba súčasnosti

Zachráňme prírodu, aby takto nevyzeralo každé hniezdo. Aj v okolí domov žijú zvieratá, ktoré si stavajú obydlia. Bohužial, nepoužívajú len prírodný materiál, ale aj pre nich nebezpečné látky, ktoré nájdu vo svojom teritóriu.

Zabráňme tomu, aby to pokračovalo. Nech v budúcnosti nie je náš svet len z plasu.

 

Meno autora/autorov: 
Lukáš Zenka
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium. M. R. Štefánika, Nové mesto nad Váhom