Stop odpadu !

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Spolu nám to ladí, ale čo na to príroda ?

                      

Meno autora/autorov: 
Katarína Ulčáková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ s MŠ Udiča