Strach z plastovej budúcnosti

Súťaž: 
Litter Less

Plasty aj iný odpad nás ničia. Bojíme sa toho, čo prinesie zajtrajšok.

Meno autora/autorov: 
Petra Kurtinová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Mládežnícka, Púchov