Uväznený

Čitajte tiež

Súťaž: 
Litter Less

Na Slovensku skončí  vyše 80 percent. odpadu na skládkach alebo v spaľovni. Zoberme si príklad zo Švédska, kde je to len 1 percento.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves