Veď to niekto uprace

Fanúšikovia futbalu vyžadujú fair play správanie sa od hráčov a rozhodcov. Na tribúnach trnavského štadióna sa však nesprávajú férovo. Pod ich nohami končia všetky obaly zo skonzumovaných potravín a nápojov, napríklad plastové poháre, šupky z tekvicových jadierok. Existuje však jednoduché riešenie. Odpad, ktorý vyprodukujú, vložia do prineseného vrecka, ktoré vyhodia pri odchode do príslušných košov na separovaný odpad. Alebo si jednoducho odpad zoberú so sebou domov.

Meno autora/autorov

Viktória Mrvová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Vedenie futbalového štadióna v Trnave by malo byť viac kritické k svojim návštevníkov. Viac dbať na správne separovanie komunálneho odpadu. Taktiež si vychovať svojich fanúšikov tak, aby nenechávali odpad na tribúna, t. j. na mieste, kde ho vyprodukovali. Stánky s občerstvením by mali predávať nápoje v pohároch z biologicky rozložiteľného materiálu.