Vianočný stromček skončil ako ostatné odpadky

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Martina Špániková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: