Za plotom

Niekto má za domom záhradku, niekto zasa skládku.

Meno autora/autorov

adam

Veková skupina

11-14

Škola

gymnázium v Dubnici nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Aby sme začali upratovať aj lesy nie len naše pozemky.