Zátišie stromov

Súťaž: 
Litter Less

Raj farieb

Meno autora/autorov: 
Patrick Lorko
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves