Zatvárame oči, alebo naozaj nedokážeme vidieť?

Reportážny kontext/riešenie problému:

Okolo mŕtveho okrúžkovaného vtáka prešlo v lesoparku bez reakcie viac ako 200 ľudí. Išlo o vzácnu sluku hôrnu, ktorú nik nespoznal alebo nevedel ako sa zachovať. Reportérka zistila a zverejnila správny postup a spustila vznik kampane v spojení s SOS BirdLife Slovensko.

Meno autora/autorov

Hana Noščáková

Veková skupina

11-14

Škola

SZŠW Vihorlatská 11; Ba a CZŠ Narnia Beňadická 38, Ba

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: