Zem odpadu krídla nedá

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Erika Cesnáriková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: