Zhorený kontajner

Súťaž: 
Enviro

Spaľovaním plastov sa uvoľňujú ftaláty, ktoré sa dostanú do tela prostredníctvom ovocia a zeleniny. Spaľovaním plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Napr. spálením 1 kg PVC sa vyprodukuje také množstvo dioxínov, ktoré by stačilo na vyvolanie rakoviny u 50 tisíc laboratórnych zvierat. V období osláv Nového roku je často počuť zvuk sirén z hasičských áut. Veľa krát ide práve o zapálené kontajnery na odpad, ktoré sú tiež vyrobené z plastov. Je správne nádoby na separovanie odpadu vyrábať práve z tohto materiálu?

Meno autora/autorov: 
Daniel Ševčík
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Dlhé Hony 1, Trenčín