Zmena je život... naozaj?

Súťaž: 
Enviro

Veľmi rada so svojou rodinou trávim čas vonku v prírode. Robíme si prechádzky, bicyklujeme, venčíme psíka. V obci, kde bývam, ma ale veľmi zarazilo, že sa začalo s nie veľmi jemným výrubom drevín. Prostredie, ktoré bolo krásne zelené, sa zmenilo na rúbanisko a peknú prírodu nahradil smutný pohľad. Ľudia, ktorí o tom rozhodujú zabúdajú, aká je príroda pre nás dôležitá. V tomto prípade zmena nie je život.

Meno autora/autorov: 
Sofia Križová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď