Jarné slávnosti - KAD Družstevná

Hmyzie hotely. Autor: fotogaléria ZŠ Družstevná pri Hornáde

Hmyzie hotely. Autor: fotogaléria ZŠ Družstevná pri Hornáde

Dňa  9.5 2017 organizovala naša škola Komunitný akčný deň, ktorý sme si nazvali „Jarné slávnosti“. Počasie nám veľmi neprialo, fúkal silný vietor, ale aspoň nepršalo. Učitelia a žiaci našej školy ponúkli návštevníkom množstvo možností. 

Mali na výber navštíviť stánky s ručnými prácami a tvorivými dielňami, občerstviť sa teplým čajom v čajovni, ochutnať domáce pomazánky. Okrem toho sme návštevníkov vzdelávali aj o odpadoch. Putovná výstava na túto tému prilákala mnoho ľudí a poučila ich o nebezpečenstvách a dôsledkoch, ale aj o tom, ako správne s odpadmi nakladať. Nechýbal ani kultúrny program. Vystúpili deti zo záujmových útvarov, ktoré sú na našej škole organizované.

Kto chcel podporiť myšlienku proti fajčeniu, zabehol beh s názvom „Mama, oco, nefajči“. Každý, kto dobehol do cieľa, dostal jablko a lístok, s ktorým dostal pohár teplého  bylinkového čaju. Žiaci boli motivovaní prísť aj preto, lebo ak doviedli rodičov či známych, mohli dostať žolíka, ktorý ich môže zachrániť pred odpoveďou pri tabuli. Je však jasné, že to nebol jediný dôvod, prečo sme mali takú hojnú účasť. Na tvárach návštevníkov sme videli úsmevy, ktoré vraveli za všetko.

Meno autora/autorov: 
Alžbeta Kupcová
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Výstava o odpadoch. Autor: fotogaléria ZŠ Družstevná pri Hornáde
Čajovňa. Autor: fotogaléria ZŠ Družstevná pri Hornáde