Kam putuje jedlo zo školskej jedálne? / Cena Centra environmentálnych aktivít, kategória článok

Vložil/a admin dňa 20.04.2015

 Mnoho žiakov sa stravuje v školskej jedálni. Každému však chutí niečo iné a preto sa veľakrát stane, že obed ostane nedojedený.

Mladí reportéri si preto dohodli stretnutie s vedúcou školskej jedálne p. Máriou Böhmerovou, aby zistili informácie ohľadom nezjedeného jedla. Zaujímalo ich, kam putuje jedlo, ktoré sa na obedy nedoje, či sa môže použiť na prikrmovanie hospodárskych zvierat a či je možné nevydané jedlo poskytnúť napríklad bezdomovcom. „Zvyšky z obedov každý týždeň zváža firma Brantner Nova, ktorá sa zaoberá zberom, prepravou a spracovaním odpadu nášho mesta. Nesmú sa dávať ošípaným, aby sa neprenášali rôzne vírusy a baktérie. Nevydané jedlo nie je možné dávať bezdomovcom, pretože sa po dvoch hodinách začne rýchlo kaziť. Taktiež preto, lebo pre každú osobu sú presné porcie.“

Na otázky ohľadom likvidácie odpadu z obedov odpovedala Ing. Švaňová, pracovníčka firmy Brantner Nova. „Zvyšky z jedálne sa odvážajú do firmy Kosit v Košiciach. Tam sa jedlo spaľuje. Zo školskej jedálne ZŠ Ing. O. Kožucha sa za rok 2014 odviezlo 252 kg zvyškov a 5 litrov použitého oleja. V rámci mesta sa zo základných a materských škôl odviezlo 5 ton zvyškov a 230 litrov použitého oleja.“

Mladí reportéri uskutočnili anketu medzi žiakmi školy, v ktorej položili štyri otázky. Na otázku koľkokrát za týždeň nezjedia celý obed, bola odpoveď, že priemerne dvakrát. V druhej otázke zisťovali, prečo žiaci obed nezjedia. Najčastejšou odpoveďou bolo, že im jedlo nechutí. V ďalších dvoch otázkach ich zaujímalo, aké je najobľúbenejšie a najmenej obľúbené jedlo. Medzi najobľúbenejšie jedlá patria halušky, buchty a palacinky a naopak medzi najmenej obľúbené jedlá zaradili jedlá z rýb, jedlá z húb a vo všeobecnosti polievky.

Pozorovanie spolužiakov v jedálni ďalej ukázalo, že napr. starší spolužiaci sa na polievku ani nepozrú a hneď si idú po druhé jedlo, ktoré taktiež často nezjedia. Párkrát sa stalo, že si žiaci ani nesadli s tanierom za stôl, ale plný ho odniesli k okienku, kde sa celý obed vyhodil medzi ostatné nedojedené zvyšky.

Týmto správaním sa žiaci podieľajú sa tvorbe zbytočného odpadu, ktorý sa musí následne zvážať a spaľovať, čím opäť podporujú produkciu znečisťujúcich látok v ovzduší. Jedným z riešení by mohlo byť, keby si deti napr. buchty, placky a iné jedlá, ktoré nedojedia, dali do desiatovníkov a následne zjedli na olovrant alebo ponúkli spolužiakov. Keďže jedálny lístok je uverejnený na celý týždeň, ďalším by bolo odhlásenie sa z obeda, o ktorom vedia, že im nebude chutiť. Je to vždy lepšie, ako obed vyhodiť.

Frederika Kočíková, 12 rokov

Spolupracovali:
Aneta Frličková, 12 rokov
Jozef Širák, 13 rokov
Jakub Pollák, 12 rokov
Kristína Horváthová, 13 rokov
Viktória Jakubcová, 13 rokov

7.A, ZŠ Ing.O.Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Priložené obrázky
Kam putuje jedlo zo školskej jedálne? / Cena Centra environmentálnych aktivít, kategória článok
Kam putuje jedlo zo školskej jedálne? / Cena Centra environmentálnych aktivít, kategória článok
Kam putuje jedlo zo školskej jedálne? / Cena Centra environmentálnych aktivít, kategória článok

Kam putuje jedlo zo školskej jedálne? / Cena Centra environmentálnych aktivít, kategória článok
Kam putuje jedlo zo školskej jedálne? / Cena Centra environmentálnych aktivít, kategória článok