Kam s použitým olejom?

Čitajte tiež

Hoci použité oleje nepatria medzi najčastejšie odpady vznikajúce v našich domácnostiach, nesprávne zbavovanie sa ich má negatívny dopad na životné prostredie. 

Mnoho ľudí vylieva použitý olej do výlevky. Čističky odpadových vôd ho  nedokážu  odfiltrovať, čím sa dostáva priamo do vodných tokov. 1 liter kuchynského oleja znehodnotí až 1 milión litrov vody. Olejový film obalí vodné živočíchy, čím ich usmrtí. 

Riešenie? Najlepšie je skladovať použitý olej prefiltrovaný od prepálených zvyškov potravín v PET fľaši a následne ho odovzdať počas mobilného zberu, na zbernom dvore vo vašej obci alebo na vybraných čerpacích staniciach. Vyzbieraný olej sa následne môže využiť na výrobu bionafty.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Vek autora/autorky: 
17