Kde majú cyklisti svoje miesto?

Čitajte tiež

V našom meste sa nedá jazdiť na bicykli inak, ako len po chodníku pre chodcov či po krajnici. Ako je to u vás, majú cyklisti svoje vlastné miesto vo vašom meste? Veď predsa, autá po krajnici či po chodníku jazdiť nemôžu... Ale cyklisti áno?

Meno autora/autorov: 
Michal Mazánik, Mária Jánošíková
Vek autora/autorky: 
18