Lesy a voda

Čitajte tiež

Lesy sú nevyhnutné pre kvalitný život na zemi a naše životné prostredie. Zmenšovaním plochy lesov však dochádza k ničeniu krajiny, ako aj k staťaženiu úsilia o zabránenie povodniam. Nesmieme zabúdať na úlohu lesov pri zadržiavaní a zhromaždovaní zrážkovej vody.

 

Meno autora/autorov: 
Viliam Gajdoš
Vek autora/autorky: 
13