Litter Less 2016 - časozber

Snažil som sa ukázať, ako na workshope v Liptovskom hrádku speje čas.

Meno autora/autorov

Marek Portášik

Vek autora/autorov

14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča,