Súťažné práce - archív

Súťažné práce 2018

Zobrazených prác: 77

15. marec 2018

Stratená v prírode

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Slovensko zaostáva v recyklovaní obalov zo skla za ostatnými krajinami EÚ.  Nedokážeme recyklovať ani 40 percent obalov zo skla, pričom európsky priemer je viac ako 68 percent.
15. marec 2018

Stromy v zajatí

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Škoda že stromy nie sú ako rieka. Plávali by čo najďalej od nezodpovedných ľudí.
15. marec 2018

Neporušená krása

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Príroda nám ponúka nevyčerpateľný zdroj krásy. Všetka krása sveta vytvorená ľudskou činnosťou je ale pominuteľná a časom stratí svoj lesk i slávu.
15. marec 2018

Lepkavé prekliatie

Video do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Žuvačky sú celosvetovým problémom, nájdeme ich v moriach, čakárňach, na cestách, na chodníkoch,...  Žuvačky sa dostali aj do malých miest ako je napríklad Nová Dubnica, neďaleko Trenčína.
15. marec 2018

Krásy Slovenska

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Ak sa ľudstvo nespamätá, aj o takéto prírodné krásy v  dôsledku globálneho oteplovania, môžeme príjsť...
14. marec 2018

Znečistená príroda okolo nás...

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Príroda je ako minca. Má peknú stranu ale aj tú škaredú...​
13. marec 2018

Žeby sa našli smaragdy?

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Z diaľky to vyzerá ako smaragdy v lese. Ale z tohto sa ľudia predsa nemôžu tešiť ! A to v obci, kde každá domácnosť môže plasty zbierať do vlastnej zbernej nádoby od obecného úradu. Tak kde je vlastne chyba?
13. marec 2018

Navrátený poklad

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

To, čo ľudia „darujú“ vode, im voda opäť vráti. Ale ako dlho sa ešte rieka vydrží brániť?
13. marec 2018

Čo dýchame?

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, reportážna (zaoberá sa konkrétnym problémom, návrhom riešenia, treba uviesť aj miesto, kde bola získaná) súťažná práca

Vzduch. Nevidíme ho, nevieme ho chytiť, často ho ani nevnímame, ale život bez neho nie je možný. Toto „vydychujú“ komíny  domčekov celej doliny. Čo teda vdychujú ľudia?
13. marec 2018

Nenahraditeľná ochrana

Fotografia do súťaže , Veková skupina: 11-14, kampaňová (komunikuje názor či posolstvo, tzv. formát Public Service Annoucement – osvetová reklama; možný, ale menej preferovaný typ súťažného príspevku) súťažná práca

Ozónová vrstva nás chráni pred slnečnými lúčmi. Je len jedna, a preto by sme sa mali správať tak, aby nikdy nezmizla. To by zmizol aj život na Zemi.