Medzinárodná súťaž – NOVÉ!

Na návšteve v zbernom dvore, LITTER LESS workshop Banská Štiavnica, jún 2014; autorka: Patrícia Beličková
Vložil/a admin dňa 16.11.2015

Na návšteve v zbernom dvore, LITTER LESS workshop Banská Štiavnica, jún 2014; autorka: Patrícia Beličková

V školskom roku 2015/16 otvorila medzinárodná kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie novú súťažnú kategóriu pre medzinárodné tímy Mladých reportérov.

Podmienky súťaže:

Téma 1. ročníka súťaže: Udržateľná výroba a spotreba/Udržateľný životný štýl

Forma súťažného príspevku: článok

Súťažné kritériá: platia bežné pravidlá pre tvorbu reportérskych príspevkov http://www.mladireporteri.sk/sutaz/pravidla-sutaze-yre-awards plus dve navyše:

 • K článku treba pripojiť jeden odstavec s vysvetlením, ako sa článok dotýka témy.
 • Prihlásenie sa do súťaže oprávňuje Nadáciu pre environmentálne vzdelávanie, (FEE, www.fee.global ) používať a šíriť príspevky s uvedením autorov. Potrebné povolenia, napr. fotografovanie detí, sú zodpovednosťou autora a mali by byť preto vyžiadané.

Jazyk: angličtina

Vek: 15-18 rokov (vek žiadneho člena tímu nesmie v čase prihlásenia príspevku do súťaže presiahnuť 18 rokov) 

Uzávierka: 15. apríl 2016, do tohto dátumu je potrebné vložiť súťažný článok na stránku Mladých reportérov pre životné prostredie formou online prihlasovacieho formulára.

Medzinárodná súťaž je otvorená pre všetky krajiny zapojené do programu Young Reporters for the Environment http://www.yre.global/ , ktoré sa rozhodnú spolupracovať (ako triedy, skupiny alebo jednotlivci) a vymieňať si informácie a skúsenosti pri príprave JEDNOHO SPOLOČNÉHO ČLÁNKU.

Súťažné príspevky budú prihlásené priamo do medzinárodného kola súťaže prostredníctvom národného operátora jednej z krajín. Ak článok zvíťazí, odmenené budú školy z oboch krajín.

Keďže téma udržateľnej výroby a spotreby je pomerne široká, je vhodné, aby sa reportéri zamerali na jednu z nižšie uvedených užších tém. Cieľom je výmena skúseností na tú istú tému z hľadiska reality v dvoch rôznych krajinách a vzájomná inšpirácia príkladmi dobrej praxe. Požiadavkou medzinárodnej kancelárie programu je uchopenie témy z oboch uhlov pohľadu – výroby aj spotreby:

 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Miestny rozvoj/Sebestačnosť
 • Systém nakladania s odpadom/minimalizácie odpadu
 • Ekofarmy
 • Komunitou podporované poľnohospodárstvo/Krátke potravinové reťazce
 • Udržateľné mestá/komunity
 • Udržateľné bývanie a budovy
 • Udržateľné voľnočasové aktivity a cestovný ruch
 • Echo-Schools ako nástroj miestneho udržateľného rozvoja
 • Ochrana prírody/Biodiverzita
 • Miestne životné prostredie a kultúrne dedičstvo
 • Udržateľná mobilia/Doprava
 • Lokálne meny/LETS
 • Dobrovoľníctvo a (NGO) aktivizmus ako prostriedok miestneho udržateľného rozvoja
 • Udržateľné využívanie a ochrana vodných zdrojov
 • Udržateľná spotreba a eko-značky
 • Udržateľné komunikačné systémy a reklama

Odkazy k téme udržateľná spotreba/výroba a udržateľný spôsob života:

PrílohaVeľkosť
Prihláška do medzinárodnej súťaže na stiahnutie (.doc)21.62 KB
Na návšteve v zbernom dvore, LITTER LESS workshop Banská Štiavnica, jún 2014; autorka: Patrícia Beličková