Mladí reportéri oslávili Svetový deň životného prostredia víťazstvom

<p>Víťazná fotografia "Znovuzrodenie fľaše" od Veroniky Hašuľovej zo Sniny.</p>
Vložil/a Zuzana Limova dňa 05.06.2011

Aj v tomto ročníku medzinárodnej súťaže Young Reporters for the Environment Awards sa medzi ocenenými umiestnili slovenskí Mladí reportéri. Víťazov vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie v nedeľu 5. júna - v Svetový deň životného prostredia.

Medzinárodná porota ocenila deväť článkov a päť fotografií. „Je inšpirujúce vidieť študentskú tvorbu týkajúcu sa životného prostredia," povedal  Petr Daniš, člen medzinárodnej poroty a výkonnej rady Nadácie. „Aby dosiahli pozitívne zmeny vo svojom okolí, skúmali študenti lokálne environmentálne témy a prezentovali ich miestnym komunitám."

V kategórii fotografií sa tento umiestnila aj Slovenka - maturantka Veronika Hašuľová z Gymnázia Snina. Porota jej udelila štvrté miesto za snímku „Znovuzrodenie fľaše / Rebirth of a Bottle". Fotografia je pritom výsledkom celoročného spoločného projektu sninského tímu. Mladí reportéri sa zamerali prieskum spotreby plastových fliaš na svojej škole i v rámci mesta. Oslovili pritom nielen školskú komunitu, ale aj primátora mesta. Spoločne hľadali riešenia - snažili sa na tému upozorniť a presvedčiť svojich spolužiakov, aby používali vratné fľaše namiesto plastových. Viac o projekte si môžete prečítať tu.

Súťaž Mladých reportérov YRE AWARDS je určená 12 až 18-ročným študentom, ktorí verejnosť informujú o environmentálnych problémoch prostredníctvom článkov, fotografií a v niektorých štátoch aj videí. Môžu sa pritom prihlásiť ako jednotlivci alebo aj celé triedy. Víťazi národných súťaží postupujú do medzinárodného kola. Na svojich projektoch pritom môžu spolupracovať aj s inými krajinami. 

Medzinárodnú porotu tvoria reprezentanti Environmentálneho programu Spojených národov , UNESCO, Európskej agentúry pre životné prostredie, Medzinárodného inštitútu pre priemyselnú environmentálnu ekonomiku a Nadácie pre environmentálne vzdelávanie.

V školskom roku 2010/11 sa do medzinárodnej súťaže YRE AWARDS zapojilo jedenásť krajín. Víťazné články a fotografie si môžete pozrieť tu.

Viac informácií:

Sarah Pickering, medzinárodná kooordinátorka,+45 50 17 99 60 +45 50 17 99 60 alebo na webovej stránke FEE.

Sarah Pickering, medzinárodná koordinátorka
Zuzana Límová, koordinátorka

PrílohaVeľkosť
Medzinárodná tlačová správa od Sarah Pickering.pdf692.48 KB
<p>Víťazná fotografia "Znovuzrodenie fľaše" od Veroniky Hašuľovej zo Sniny.</p>