Mladí reportéri pre životné prostredie na návšteve u ministra životného prostredia

Spoločná fotografia s ministrom Sólymosom. Autor: Richard Medal

Spoločná fotografia s ministrom Sólymosom. Autor: Richard Medal

Úsilie mladých reportérov pre životné prostredie, ktorí v minulom školskom roku získali v medzinárodnej súťaži YRE šesť ocenení, vyvrcholilo návštevou u ministra životného prostredia Lászla Sólymosa. Do Bratislavy pricestovalo 11 mladých ľudí spolu so svojimi pedagógmi, aby mohli pánovi ministrovi predstaviť svoje aktivity v environmentálnej oblasti.

Na úvod stretnutia priblížil pánovi ministrovi program Mladí reportéri pre životné prostredie Richard Medal, riaditeľ CEA: „Naši mladí reportéri patria už niekoľko rokov medzi najlepších na svete. V tomto roku získali štyri prvé a druhé miesta v konkurencii 35 krajín vrátane USA, Číny a a Nemecka“. Stretnutie sa nieslo v neformálnom duchu a reportéri dostali priestor predstaviť svoju prácu i úspechy, ktoré dosiahli pri riešení environmentálnych problémov. Klaudia Medalová, koordinátorka programu, vyzdvihla jeho konštruktívny rozmer: "Nie sme tí, ktorí chcú len kritizovať a ukazovať, aké problémy životné prostredie má, ale snažíme sa tiež hľadať riešenia na ich odstraňovanie."

Minister Sólymos sa zaujímal o problematiku viacerých úspešných príspevkov i o názor mladých ľudí na riešenie problémových tém. Zaujalo ho video „Tam, kde nelietajú včely“, ocenené 1. miestom v medzinárodnom kole súťaže. Autori pána ministra oboznámili so svojimi zisteniami, že výstavba budov pre nové firmy v okolí Novej Dubnice spôsobila likvidáciu medonosných kvetov na území výstavby. Vďaka vytrvalosti mladí reportéri dosiahli aspoň prísľub niektorých oslovených firiem, že vysadia kvety vo svojich areáloch, čo by mohlo včely prilákať späť.

Pri rozhovore reportéri rozvinuli  i tému plasty, pričom zašli i do malej kritiky. "Všimla som si, že hoci sme na ministerstve životného prostredia, obklopuje nás dosť zbytočných plastov," vyjadrila svoj názor Daniela Bušová, autorka článku o bioplastoch. Účastníci stretnutia túto myšlienku vzali na vedomie s pobavením i zamyslením. Zhodnotili, že plastom sa skutočne v dnešnej dobe nevyhneme, ale môžeme ich používanie redukovať, prípadne používať alternatívy.

Pán minister pri svojom nabitom programe venoval čas i na otázky reportérov a pedagógov. Reportéri zasiahli i do vážnejších tém a Evka Mančíková, autorka fotografie „Dedičstvo“ (1. miesto na svete v kategórii 11-14 rokov) bola zvedavá, aké možnosti má štát pri riešení environmentálnych záťaží, ako je i skládka lúženca po Niklovej huti pri Seredi.

Na záver stretnutia dlhodobo úspešná a najaktívnejšia mladá reportérka Adriána Henčeková spravila s pánom ministrom krátky rozhovor. Výsledok si môžete pozrieť v reportáži Michala Mazánika. 

Pán minister Sólymos mal počas stretnutia možnosť spolu s riaditeľkou kancelárie i hovorcom ministerstva zistiť, že mladým ľuďom životné prostredie nie je ľahostajné. Stretnutie bolo zavŕšené malou dohodou o možnej spolupráci medzi mladými reportérmi pre životné prostredie a ministerstvom.

Meno autora/autorov: 
Michaela Zenková
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom