Mladí reportéri pre životné prostredie opäť zlatí

Ocenená Hanka Zubová, ktorá zvíťazila s videom Dlhovekí spoločníci
Vložil/a admin dňa 07.09.2021

Tlačová správa CEA, 7.9.2021

Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie získali v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2021“ dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto.

Od aktivizmu pri riešení lokálnych tém životného prostredia našich mladých žurnalistov neodradili ani komplikácie spojené s pandémiou COVID-19. Už len postup do medzinárodného kola je pritom úspechom - Mladí reportéri zo všetkých kútov  sveta prihlásili do národných kôl súťaže viac ako 19 000 príspevkov.

Finalistov medzinárodnej súťaže Young Reporters for the Environment (YRE) 2021 hodnotila medzinárodná porota. Podľa poroty príspevky ocenené tento rok preukazujú veľký novinársky talent študentov YRE a hlboké porozumenie komplexným environmentálnym problémom, ktoré ovplyvňujú ich miestne komunity.

Medzinárodná porota postavila svoje hodnotenie na výbere témy študentov, ich úvahách o tom, ako sa téma spája s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a o ich celkových novinárskych schopnostiach. Ocenené príspevky predstavujú špičkovú environmentálnu žurnalistiku mládeže v dnešnom svete.

Zastúpenie v medzinárodnej porote malo po prvý raz v histórii programu od roku 1994 aj Slovensko. Odborníkov z rôznych oblastí doplnila naša 22-ročná Mladá reportérka Adriána Henčeková, ktorá od svojich 14 rokov získala v medzinárodnej súťaži niekoľko ocenení za články a fotografie.

“Medzinárodná porota označila Slovensko za najvýraznejšiu krajinu spomedzi všetkých zapojených. To, že príspevky majú vysokú úroveň, pripisuje porota celoročnej práci s reportérmi a odborným workshopom. Celkovo sme sa zhodli, že najväčší tohtoročný posun nastal v kategórii fotoreportáž a medzinárodná spolupráca. To môžeme brať ako výzvu do budúceho ročníka,“ uviedla Adriána Henčeková.

„Ocenenie nás teší o to viac, že program Mladí reportéri pre životné prostredie získal za rok 2020 prestížnu envirocenu ATLAS v kategórii OSVETA. Aj medzinárodná porota nepriamo potvrdila, že v oblasti enviro-vzdelávania s prvkami mediálnych zručností a miestneho aktivizmu robíme na Slovensku dobrú robotu. Veľmi sa tešíme, gratulujeme oceneným, ich rodičom aj pedagógom,“ reaguje na ocenenie národná koordinátorka programu Klaudia Medalová.

Výsledky medzinárodnej súťaže – ocenenia pre slovenských reportérov:

1.miesto v kategórii VIDEO 11-14

Old Companions / Dlhovekí spoločníci

Hanka Zubová, Súkromná základná škola Nová Dubnica

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 15-18

Aviary Inhabitants of the Housing Estates  / Vtáčí obyvatelia sídlisk

Ella Radimská a Júlia Noščáková, Waldorsfká škola Bratislava

2. miesto v kategórii ČLÁNOK 19-25

 Bolešov a Košeca našli recept na minimalizáciu odpadu  / Villages at the Foot of the Luštek Landfill Inspire Outside Slovakia

Mária Jánošíková, Krisztina Kocsis, Michal Mazánik (Střední škola Kostka Vsetín, Bilingválne Gymnázium C. S. Lewisa Bratislava)

3.miesto v kategórii ČLÁNOK 11-14

Čo nám pribalila pandémia / What the Pandemic Packed For Us

Radka Lamačková, Súkromná základná škola Nová Dubnica

2.miesto v kategórii FOTO-PRÍBEH 11-14

The Scythe for Life / Kosa, čo dáva život

Ľudmila Slivová, Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku Poprad

 

Viac info o programe Mladí reportéri pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 400 tisíc reportérov zo 43 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde naši reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.

Program YRE rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne, v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.

Viac info: Adriána Henčeková, adka.hencekova@gmail.com alebo cea@cea.sk

Priložené obrázky
Ocenená Hanka Zubová, ktorá zvíťazila s videom Dlhovekí spoločníci