Mladí reportéri vyrazili do terénu

Odraz práce mladých reportérov.

Meno autora/autorov: 
Dominika Pusztaiová
Vek autora/autorov: 
17
Škola: 
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského